Dobrodo�li na web-site Registra zaloga RCG

Dobrodo�li na internet stranicu Registra zaloga Republike Crne Gore. Registar zaloga je nadle�an za registraciju zaloga na pokretnim stvarima u Republici Crnoj Gori. �elimo da vam omogucimo dostupnost informacija o registrovanim zalogama koristeci savremena sredstva komunikacije.

Ovla�ceni subjekti (advokati i poslovne banke), na osnovu ugovora sa Registrom, mogu podnositi prijave zaloge elektronskim putem. Ostali subjekti mogu prijave zaloge podnositi u pisanoj formi ili putem telefaksa, a putem ove internet stranice mogu pretra�ivati bazu podataka Registra i na taj nacin provjeriti tacnost podataka unesenih od strane osoblja Registra i dobiti ostale relevantne informacije.

Pored a�urnih podataka o registrovanim zalogama, na ovoj stranici mozete naci obrasce za registraciju, propise koji regulisu njihovo zasnivanje i registraciju, te iznose naknada za kori�cenje usluga Registra.

Pozivamo vas da cesto posjecujete ovaj sajt i nadamo se da ce vam sve dostupne informacije biti veoma korisne. Molimo vas da nam se obratite ukoliko smatrate da su vam potrebne dodatne informacije.

Hvala vam �to ste posjetili sajt Registra zaloga. 

S po�tovanjem,

Registrator Registra zaloga

 

 

CRPS Podogorica, Marka Miljanova 54, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 (0)81 242 626

 

Copyright � 2003 Registar zaloga Republike Crne Gore